Samarbeidspartnere

Vi i INFRONT-X presenterer med stolthet våre samarbeidspartnere. Sammen med disse utvikler vi fremtidsrettede programvareløsninger tilpasset oppdrettsnæringen. Det er en gruppe organisasjoner som er med på å løfte oss faglig og som alle på sin måte påvirker kulturen i INFRONT-X positivt.