Detaljinformasjon:

Uttakskostnad for solgte varer blir beregnet i prosessen, både aggregert og på det detaljeringsnivå man ønsker.

HMT blir benyttet til kalkyler på slakteri og innen videreforedling.

Data fra 3. partsleverandører som slaktesystem, bearbeiding, trading og ERP-system kan integreres med HMT.

HMT er integrert med budsjett og biologisk plan, og gir dermed for hver ny periode det korrekte utgangspunkt for nye planer.

Alle historiske data og rullerende prognoser blir gjort tilgjengelig i Horizon Reporting Studio (HRS), og muliggjør sporing og sammenligning av hvilket som helst biologisk eller økonomisk tall for hvilken som helst periode.