Detaljinformasjon:

Alarmer blir presentert hvis det er tid for et planlagt vedlikehold eller en sertifisering. Utstyr kan flyttes mellom lokaliteter og fremtidig lokalisering kan planlegges.

Utstyr kan grupperes og tilknyttes annet utstyr slik at det blir lettere å holde oversikt. Eksempelvis, vil en båt bestå av flere komponenter. Velger man å se på en båt, vil man også kunne se tilknyttet utstyr i det samme bildet.