PERSONVERNERKLÆRING INFRONT – X AS

Sist oppdatert 01.05.2018

 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er Daglig leder. For informasjon om kunder er behandlingsansvaret delegert til CMO.

 

Hjemmel

Opplysninger behandles for å kunne følge opp kunder, leverandører og potensielle kunder med produkt informasjon og faglig informasjon. Vi lagrer ikke sensitiv personinformasjon.

 

Hvilken informasjon lagres

INFRONT-X lagrer ikke sensitiv personinformasjon. Vi lagrer informasjon som er nødvendig for å sikre effektiv kommunikasjon med- og opplæring av kundene. Vi lagrer følgende informasjon:

Navn

Epost arbeidsplass

Telefon(er) Arbeidsplass

Stilling

Hvilke produkter kunden bruker, eller har interesse for

Hvilke arter og ledd i oppdrettsproduksjonen vi antar at kunder har interesse for

Opplæring som har funnet sted for den enkelte kunde

 

Hvor hentes informasjonen

Informasjonen hentes fra kunden, eller fra åpne kilder som kundenes nettsider. Vurderinger rundt hvilke arter og ledd i produksjonsprosessen kunden er interessert i vurderes ut i fra bedriftens aktivitet, kundens stilling hos bedriften, eller etter direkte kontakt med kunden. Vi har nytter ikke cookies i våre applikasjoner eller på vår nettside.

 

Innsyn

Våre registrerte kunder har rett til innsikt i hvilke data som lagres om de. Kundene kan be om tilgang til disse data ved å kontakte INFRONT-X på email adressen nederst i dette dokumentet. Skulle data være feil kan kunden kreve at data rettes eller slettes. INFRONT-X forholder seg til norsk lovverk i forbindelse med lagring av persondata.

 

Deling av data

Data deles ikke med 3. part.

 

Lagring av data

Data om kunder og samarbeidspartnere lagres og sikres kun i vårt CRM system. Dette er SuperOffice som igjen lagrer data iht de gjeldende krav i norsk og europeisk lovgiving.

 

Kontakt

Spørsmål rundt lagring av persondata ved INFRONT-X kan rettes til info@infront-x.com