INFRONT-X AS

Strindfjordveien 1, 7053 Ranheim
(+47) 400 02 865
info@infront-x.com

 • Torbjørn Skjetne

  Torbjørn Skjetne

  Daglig leder

  I tillegg til daglige ledelse av selskapet er Torbjørn aktivt med i ledelsen av utviklingsprosjektene våre. Før Torbjørn startet som daglig leder var hans fokus i INFRONT-X å utvikle programvare for oppdrettsnæringen. Torbjørn er utdannet Dataingeniør – fra HiST,  Økadm fra TØH og Siv. Ing - Industriell Økonomi fra UiS
 • Jan Kevin Skarholt

  Jan Kevin Skarholt

  CMO

  Kevins fokus er forretningsutvikling basert på bransjens nåværende og fremtidige behov. Kevin har bred erfaring fra ledelse og organisajsonsutvkling i ulike bransjer. Skarholt har sin utdanning fra Krigsskolen Linderud og Bachelor fra NTNU.
 • Odd Inge Forsberg

  Odd Inge Forsberg

  Senior Konsulent

  Odd Inge fokuserer sitt arbeid på biologiske og økonomiske analyser, modellering og optimalisering innenfor oppdrett, herunder vekst- modeller. Odd Inge har mer enn 15 års forskningspraksis fra AKVAFORSK og Rogalandsforskning. Han er Dr. Philos. akvakultur - fra UiB og Cand.scient. marinbiologi fra UiB
 • Knut Solbakken

  Knut Solbakken

  Senior Konsulent

  Knut fokuserer på kundestøtte under bruk av applikasjonene hos kundene og er en viktig fiskefaglig ressurs i utviklingsrabeidet. Bred drifts- og ledererfaring fra oppdrettsselskaper og leverandørindustri. Bachelor i Akvakultur - Høgskolen i Nordland.
 • John Harald Pettersen

  John Harald Pettersen

  Senior Konsulent

  John Harald har inngående innsikt i laks- og ørrettoppdrett.  Pettersen fokuserer på implementering av, og support på våre systemer til våre kunder.  Han er også tilgjengelig for å gjennomføre analysearbeid for kundene. John Harald er en viktig fagreferanse i vår programvareutvikling. Pettersen er utdannet Cand- Scient innen havbruk fra NTNU.
 • Magne Johnsen

  Magne Johnsen

  Senior Utvikler/Grunnlegger

  Magne er med sin brede bagkrunn sentral i utviklingen av all programvare og han er involvert i leveranser til kunder på eksisterende produkter. Magne er firmaets grunder og har før det bred erfaring fra bedrifter innen programvareutvikling for oppdrettsnæringen. Dataingeniør fra HIST og er Sivilingeniør innenfor industriell økonomi fra NTNU
 • Hilde Ingeborg Moberg

  Hilde Ingeborg Moberg

  Interaksjonsdesigner

  Hilde har bakgrunn fra stillinger innen prosjektledelse og prosjektadministrasjon i teknoligibedrifter. Hun er utdannet næringsmiddelteknolog.
 • Christian Rygg

  Christian Rygg

  Systemarkitekt

  Christian leder teamet av utviklere og er sentral i arbeidet med våre utviklingsprosjekt. Christian har arbeidet med med systemutvikling siden 2001, innenfor .NET, Azure, Arkitekt og ScrumMaster. Bachlor Computer Science, Univ. Of Newcastle.
 • Linda Skarsaune

  Linda Skarsaune

  Senior Utvikler

  Linda er et viktig bindeledd mellom utviklere og kunde under produktutviklingen, og er ofte ute på anlegg. Linda har bred erfaring som systemutvikler fra før hun startet i INFRONT-X. Hun er utdannet Dataingeniør fra HiST.
 • Eskil Helmersen

  Eskil Helmersen

  Senior Utvikler

  Eskil har en sentral rolle i prosesser rundt datafangst og integrasjoner mellom kundenes sensorer og våre systemer. Eskil har erfaring fra oppdrettsnæringen siden 1997, inkludert en lengere periode hos Storvik aqua. Han er utdannet Dataingeniør fra HiST.
 • John Arne Gangås

  John Arne Gangås

  Senior Utvikler

  Gangås fokuserer på den tekniske siden av integreringen mot våre kunder, i tillegg til å være bidragsyter i programvareutviklingen. John Arne har mer enn 10 års erfaring med å utvikle programvare for oppdrettsnæringen. John Arnes hovedfokus er kundesupport og ulike integreringsløsinger. Han har en Bachelor i Datateknikk fra HiN.
 • Roar Skjønberg

  Roar Skjønberg

  Test - og kvalitetsansvarlig

  Roar har en viktig rolle som ansvarlig for testing og kvalitetssikring under utviklingen av vår programvare. Roar har bred erfaring fra arbeid i ulike test og kvalitets funksjoner både fra privat og offentlig virksomhet. Skjønberg har sin utdanning fra Forsvaret, TØH og BI.
 • Tom Frode Theigmann

  Tom Frode Theigmann

  Opplæringsansvarlig

  Tom Frode er ansvarlig for opplæringsdelen av programvaren vår.  Han har arbeidet i grunnskolen i 18 år og har vært praksislærer for nye studenter ved Institutt for lærerutdanning NTNU. Tom Frode er utdannet pedagog og har lærerutdanning fra HiST.
 • Inge Olaisen

  Inge Olaisen

  Utvikler

  Inge bruker tiden sin i utviklingsteamet med programmering av front-end løsninger for kundene. Inge har fra tidligere bred erfaring fra brukerstøtte innen IT. Inge har utdannelse som Bachelor i spilldesign med programmering fra UU. (Uppsala Universitet)
 • Geir Forsmo

  Geir Forsmo

  Senior utvikler

  Geir bruker sin erfaring til å utvikle skreddersydde og bransjetilpassede rapporteringsløsninger for kundene våre. Geir har arbeidet med systemutvikling siden 1996, med fokus på programmering, WEB løsninger og BI. Geir er Sivilingeniør med mastergrad i informatikk fra UiT.
 • Geir Paulsen

  Geir Paulsen

  Senior utvikler

  Geir leder front-end teamet ved INFRONT-X Geir har lang erfaring fra programvareutvikling, deriblant mange år ved Kongsberg Seatex. Han har utdanning med spesialisering i systemutvikling fra HiST.
 • Leif Åge Klungseth

  Leif Åge Klungseth

  Senior Utvikler

  Klungseths hovedfokus er utvikling av optimal front end for kundene. Leif Åge har snart 20 års erfaring som systemutvikler hos NTNU, Powel AS og Sportradar AS. Han er utdannet Dataingeniør fra HiST.
 • Tor Fahsing

  Tor Fahsing

  Senior Utvikler

  Tor fokuserer på front end utvikling av vår programvare. Han har betydelig erfaring fra programvare utvikling, senest som mangeårig utvikler i Lindbak AS.  Han er  utdannet IT kandidat fra Høyskolen i Nord - Trøndelag.
 • Eivind Brenderyen

  Eivind Brenderyen

  CTO

  Eivind er teknisk ansvarlig ved Infront-X. Han har således det overordnede ansvaret for utviklerteamet og utvikligen av ny programvare.  Eivind har bred erfaring fra drift og utvikling av programvare for oppdrettsindustrien.