Nyheter

Ny ressurs på Ranheim


3. juni starter Reagan Senyonjo hos oss. Reagan har en bachelor i informasjonsteknologi fra universitetet i Makarere og kommer til oss fra våre naboer Visma. Før det jobbet han på driftssiden i IT tjenesten i Trondheim Kommune. Han vil gå inn på intern og ekstern driftsstøtte i Infront-X. 
Dette gleder vi oss virkelig til.

Alle nyheter