Detaljinformasjon:

Kalkulerer den mest profitable produksjonsplan innenfor biologiske, teknologiske, økolgiske og økonomiske begrensninger:

Optimalt utsett av 0+ and 1+ smolt (tid, smolt størrelse, antall) til de respektive matfisk-lokaliteter.

Optimalt koordinert slakteplan (tid, fiskestørrelse, biomasse) mellom mærer og lokaliteter.

Optimalt koordinert slakteplan (tid, fiskestørrelse, biomasse) mellom mærer og lokaliteter.

Kalkulerer den mest profitable produksjonsplan innenfor biologiske, teknologiske, økolgiske og økonomiske begrensninger:

Optimalt utsett av 0+ and 1+ smolt (tid, smolt størrelse, antall) til de respektive matfisk-lokaliteter.